Satu lagi projek RTP dibawah DUN N58 Jepak yg dikendalikan oleh pihak BDA iaitu pembinaan dinding penahan (retaining wall) bagi mengelakkan kejadian tanah runtuh di tanah Perkuburan Kemunting, Bintulu sedang dalam progres.

Posted by Othman Mat on Wednesday, 17 June 2015

Posted by Othman Mat on Wednesday, 17 June 2015

Posted by Othman Mat on Wednesday, 17 June 2015

Posted by Othman Mat on Wednesday, 17 June 2015