Kuching, 8 Oktober 2018

Menerima Kunjungan Hormat daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd. yang diketuai oleh Encik Mohd Azanudin, Pengarah Urusan, bersama Puan Nor’Afiza Saim, Pengurus Besar Kanan dan Encik Kasvenda, Pengarah SIRIM Sarawak.

Tujuan Kunjungan Hormat ini adalah untuk membentangkan kepada YB Menteri mengenai Pelaksanaan Skim Pensijilan ISO 37001:2016 Anti Bribery Management Systems (ABMS).

Turut hadir bersama ialah Tuan Haji Adana Haji Jed, Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Negeri, dan pegawai, Encik Shamsul Bojeng dan Encik Roni Ah Hin.

Posted by Awang Mohd Putra on Monday, 8 October 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Monday, 8 October 2018