Kuching, 18 September 2018

Melawat 17th Kuching Inter-Cultural Mooncake Festival 2018.

Sungguh meriah sekali festival tahun ini. Festival seperti ini adalah bukti bahawa rakyat Sarawak dapat hidup bersama dengan aman dan harmoni.

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Tuesday, 18 September 2018