Kuching, 4 Oktober 2018

YB Datuk mempengerusikan Mesyuarat Projek MRP-Program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin (MRP-PPRMS) bersama Unit Perancangan Negeri (PSU), Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri (SIMU) dan Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNION).

Mesyuarat ini bertujuan untuk melihat proses dan tadbir urus pelaksanaan projek MRP-PPRMS Sarawak.

Posted by Awang Mohd Putra on Thursday, 4 October 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Thursday, 4 October 2018