Kuching, 6 November 2018

Perbincangan mengenai Ucapan Penggulungan Menteri bersama Pengarah dan Pegawai Kanan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Perbincangan mengenai Ucapan Penggulungan Menteri bersama Pengarah dan Pegawai Kanan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Posted by Awang Mohd Putra on Monday, 5 November 2018