9 November 2018

Sesi temubual oleh team Unit Komunikasi Awam Sarawak (UKAS) mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan semasa Persidangan Mesyuarat Kedua, Penggal Ketiga, DUN Sarawak bersama YB Datuk Haji Talib Zulpilip.

9 November 2018YB Datuk Haji Talib Zulpilip telah ditemubual oleh team Unit Komunikasi Awam Sarawak (UKAS) mengenai…

Posted by Awang Mohd Putra on Saturday, 10 November 2018