Kuching, 18 November 2018

Mendengar pembetangan Pelan Strategik & Balance Scorecard 2019 Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Kuching, 18 November 2018YB Datuk Haji Talib Zulpilip, mendengar pembetangan Pelan Strategik & Balance Scorecard 2019 Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Posted by Awang Mohd Putra on Sunday, 18 November 2018

Kuching, 18 November 2018YB Datuk Haji Talib Zulpilip, mendengar pembetangan Pelan Strategik & Balance Scorecard 2019 Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Posted by Awang Mohd Putra on Sunday, 18 November 2018

Kuching, 18 November 2018YB Datuk Haji Talib Zulpilip, mendengar pembetangan Pelan Strategik & Balance Scorecard 2019 Unit Integriti & Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri.

Posted by Awang Mohd Putra on Sunday, 18 November 2018