Singgah minum  di pasar Serian sebelum menghadiri program Integriti bersama masyarakat di Kampung Pichin.

Terima kasih Encik Paul M. Ningkan dan Tuan Haji Adana telah menemani minum pagi.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2079652825412003&set=a.103705676340071&type=3&theater