Kota Samarahan, 12 Disember 2018

Program Integriti : Pemimpin Bersama Masyarakat (Kota Samarahan) di Institusi Latihan Perindustrian, Kota Samarahan anjuran UNION dan Pejabat Daerah dengan kerjasama SPRM Negeri Sarawak.

Turut hadir ialah Residen Bahagian Samarahan, Pengarah UNION, Timbalan Pengarah SPRM Negeri Sarawak.

Posted by Awang Mohd Putra on Thursday, 20 December 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Thursday, 20 December 2018

Posted by Awang Mohd Putra on Thursday, 20 December 2018