YB Datuk selaku Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu (LAKIB) mempengerusikan Mesyuarat LAKIB 2019.

YB Datuk selaku Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu (LAKIB) mempengerusikan Mesyuarat LAKIB 2019.

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 11 January 2019