05/03/2019 projek RTP DUN N67 Jepak

Lawatan tapak bersama pihak JKR Bhgn Bintulu bagi projek dataran kejat di Rh Ningkan Ak Bungkong, Sg Setiam

Posted by DUN N67 JEPAK on Tuesday, 5 March 2019

Posted by DUN N67 JEPAK on Tuesday, 5 March 2019

Posted by DUN N67 JEPAK on Tuesday, 5 March 2019