Kuching, 25 Mac 2019

YB Datuk bersama pegawai-pegawai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Negeri Sarawak sambil mempromosikan Program Khas Pengakuan Sukarela LHDN.

Program Khas ini juga bertujuan memberi peluang kepada pembayar cukai melaporkan pendapatan yang sepatutnya merangkumi pengakuan sukarela berserta bayaran dalam tempoh untuk:-
i. melaporkan pendapatan belum / terkurang lapor, perbelanjaan terlebih tuntut / tidak dibenarkan dan pelepasan / potongan / rebat yang terlebih tuntut;

ii. melaporkan keuntungan pelupusan aset (harta tanah dan saham dalam syarikat harta tanah); dan

iii. penyeteman surat cara yang belum disetem.

Kuching, 25 Mac 2019YB Datuk bersama pegawai-pegawai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Negeri Sarawak sambil…

Posted by Awang Mohd Putra on Monday, 25 March 2019