Kerajaan Sarawak Tunai Janji Bayar Pampasan Dan Serah Surat Hak Milik Tanah Kepada Pemilik Tanah

BINTULU: Setiap tanah yang diambil untuk tujuan pembangunan akan diberikan pampasan dan surat hak milik tanah kepada pemilik tanah.

YB Datuk Haji Talib Zulpilip, Menteri di Jabatan Ketua Menteri (Intergriti dan Ombudsmen) berkata Kerajaan Sarawak sentiasa menunaikan janjinya dengan membayar pampasan dan memberikan surat hak milik tanah yang diambil bagi tujuan pembangunan.

sumber : Unit Kominikasi Awam Sarawak