Miri, 6 September 2019

YB Datuk menghadiri Majlis Pelancaran Forum Kanun Tanah (Pindaan) 2018 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak.

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 6 September 2019

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 6 September 2019

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 6 September 2019

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 6 September 2019