Mukah, 2 Oktober 2019

YB Datuk menghadiri State Development Coordination Meeting on Projek Rakyat yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak.

Mukah, 2 Oktober 2019YB Datuk menghadiri State Development Coordination Meeting on Projek Rakyat yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak.

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 4 October 2019