Kuching, 24 Oktober 2019

YB Datuk menghadiri Mesyuarat MKT Parti PBB yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak merangkap Yang Di-Pertua Parti PBB.

Kuching, 24 Oktober 2019YB Datuk menghadiri Mesyuarat MKT Parti PBB yang dipengerusikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak merangkap Yang Di-Pertua Parti PBB.

Posted by Awang Mohd Putra on Friday, 25 October 2019