5 November 2019,

Persidangan hari ke dua Mesyuarat Kedua Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak Ke-18 ini telah menjawab beberapa persoalan bagi Soalan Lisan YB Encik Dennis Ngau N.77 Telang Usan pagi ini tadi.

5 November 2019, Persidangan hari ke dua Mesyuarat Kedua Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak Ke-18 ini…

Posted by Talib Zulpilip on Monday, 4 November 2019

5 November 2019, Persidangan hari ke dua Mesyuarat Kedua Bagi Penggal Keempat Dewan Undangan Negeri Sarawak Ke-18 ini…

Posted by Talib Zulpilip on Monday, 4 November 2019