10 November 2019, bersama pegawai-pegawai Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION) dan agensi-agensi yang terlibat dalam perbincangan penyediaan Ucapan Penggulungan untuk Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak penggal keempat Ke-18.

Posted by Talib Zulpilip on Saturday, 9 November 2019