Pulau Pinang, 7 Disember 2019

YB Datuk merasmiskan Program Integriti di Kampus : Sarawak Youth Development Program bertemakan Integrity & Good Governance di Universiti Sains Malaysia (USM), Pulau Pinang.

Program Integriti di Kampus adalah salah satu initiatif anjuran Unit Integriti dan Ombudsman Negeri (UNION), Jabatan Ketua Menteri untuk menyemai Nilai Integriti untuk anak-anak Sarawak di IPTA-IPTA di Semenanjung Malaysia.

Turut hadir, YBhg Prof Dato Seri Salleh (Ombudsman USM) dan YBhg Tuan Haji Adana bin Haji Jed (Pengarah UNION)

Posted by Awang Mohd Putra on Saturday, 7 December 2019

Posted by Awang Mohd Putra on Saturday, 7 December 2019