15 Feb 2020 :

YB Datuk mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Tuntutan Tanah EX-SGOS & Pejabat Tanah & Survei Bintulu.

Posted by DUN N67 JEPAK on Saturday, 15 February 2020

Posted by DUN N67 JEPAK on Saturday, 15 February 2020