YB Datuk menyampaikan cek daripada UNIFOR (unit Hal Ehwal Agama-Agama LAIN) kepada gereja Seventh Day Adventist di DUN Jepak.

Posted by DUN N67 JEPAK on Thursday, 27 February 2020