25 Jun 2021: Keadaan PPV Klinik Kesihatan Kuala Tatau yang baharu dibuka mulai 25 Jun 2021 yang mengendalikan 40 penerima vaksin Covid19 sehari untuk permulaan, ini akan memberi maanfaat kepada semua penduduk yang berhampiran Kuala Tatau seperti di Kampung Kuala Tatau dan Rumah Panjang yang berhampiran seperti Kuala Serupai, Kemana, Semanok, Setiam dan Sebemban.