TAHNIAH & SYABAS kepada Koperasi Penanam Sawit Mampan Daerah Tatau Berhad (KPSM) kerana berjaya mewujudkan pusat pengkumpulan Sawit bagi kawasan Sebemban, Selad dan Sekitarnya, ia memberi maanfaat kepada ahli – ahli KPSM menjual sawit mereka dengan lebih berkesan lagi.