12 Nov 2021: Sekitar Taklimat Inisiatif Kerajaan melalui Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak(KWKPK) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak (JKMS) oleh YB Dato Sri Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak.

Turut hadir ialah YB Datuk Talib Zulpilip .