Semangat gotong royong daripada JKKK Kampung Sungai Sebuan Besar, terima kasih atas kiriman saudara Aswandye.