21 Jan 2022: YB Datuk Talib Zulpilip mempengerusi mesyuarat di Pejabat Residen Bintulu bagi membincang isu berbangkit mengenai bekalan air terawat di kawasan Kuala Serupai, Daerah Tatau.