Promosi Pusat Internet Komuniti, Kuala Tatau. Bah luk lalai jadi ahli .